UTYLIZACJA ZEGARKÓW

Posiadasz stare niepotrzebne uszkodzone zegarki bateryjne, mechaniczne, budziki lub zegary? Możesz je bezpłatnie pozostawić w naszym punkcie: Zegarmistrz – Kwadrans Manhattan paw.44D